Vad innebär en gul heldragen linje längs exempelvis en trottoarkant?

    Gula heldragna linjer betyder detsamma som vita heldragna linjer.
    ?
    Parkeringsförbud.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Gul heldragen linje längs exempelvis en trottoarkant innebär att, markeringen upplyser om förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.