En traktor orsakar köbildning i din färdriktning på en väg med heldragen mittlinje. Får du köra om?

    Ja, den heldragna linjen får överskridas i detta fall.
    Nej, eftersom heldragna linjen innebär omkörningsförbud.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den heldragna linjen har ingenting med omkörningsförbud att göra. Den heldragna linjen innebär bara att du inte får överskrida den, med vissa undantag:

  • Om du ska undvika ett hinder och det finns inte tillräckligt med plats på vägen.
  • Om det finns en streckad linje på höger sida av den heldragna linjen.
  • När du ska åka till eller från en fastighet.