Vad är den så kallade uppsiktsrutinen?

    ?
    Uppsiktsrutinen är när jag visar först, tittar sedan och gör sist.
    Uppsiktsrutinen är när jag gör först, visar sedan och tittar sist.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är bra att du har uppsiktrutin där du börjar med att se dig för först för att sedan visa vad du tänker göra och sist göra det du tänkt.

Titta, visa, gör.