Du närmar dig en cirkulationsplats med två körfält och vill fortsätta mot Torshälla, vilket körfält placerar du dig i?

    ?
    Jag placerar mig i det högra körfältet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom du ska till vänster i det här fallet så ska du placera dig vänsterfilen redan innan rondellen.