Facebook pixel

Du lämnar en cirkulationsplats och ska korsa en cykelöverfart. Vad gäller här?

    Jag har väjningsplikt endast mot gående.
    ?
    Cyklister och förare av moped klass två har väjningsplikt mot mig.
    Jag har väjningsplikt endast mot cyklister.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du som förare av ett fordon som korsar en cykelöverfart har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass två.