På den väg du kör på får övrig trafik köra fortare än vad du får göra, var ska du placera dig på vägen?

    Till vänster.
    ?
    I mitten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du inte kan hålla hastigheten på den vägen du kör på, ska du hålla dig till höger i körbanan för att underlätta för att annan trafik ska kunna köra om dig.