Facebook pixel

På vissa platser kan det bli extra halt när det regnar, vilka?

    ?
    På broar och viadukter samt där traktorer har dragit upp jord på vägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Brunnslock kan bli väldigt hala vid regn, men även på platser där löven faller.