Vad finns det för faror när du kör med solen ''i ögonen''?

    Det finns inga faror med att ha solen ''i ögonen''.
    Sikten blir sämre och jag får längre bromssträcka.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du kör och har solen ''i ögonen'' blir uppsikten mycket sämre och det försämrar dina möjligheter att upptäcka faror.