Facebook pixel

Vad är viktigt att tänka på när du kör inom ett gångfartsområde?

  Att det är förbjudet att parkera på ett gångfartsområde.
  Jag har alltid företräde mot fotgängare.
  ?
  Att högerregeln inte gäller.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Dina skyldigheter i ett gångfartsområde

 • Väjningsplikt mot gående.
 • Maxhastighet är gångfart, det vill säga att du inte får köra fortare än gående.
 • Väjningsplikt när du lämnar gångfartsområdet.
 • Det är bara tillåtet att parkera på särskilda parkeringsplatser.