Hur ska du göra om du behöver vända på motorvägen?

    ?
    Jag kör igenom en lucka i mitträcket till andra sidan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På motorväg är det förbjudet att stanna, vända, backa och använda vägren annat än i nödfall.