Facebook pixel

Du ska fortsätta till vänster i korsningen, vad gäller?

    Jag har företräde eftersom trafik på anslutande vägar har väjningsplikt.
    Jag har företräde enligt högerregeln.
    Det är inte tillåtet att svänga vänster.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger att trafik på anslutande vägar har väjningsplikt. I detta fall ska du svänga av vägen till vänster och behöver lämna företräde till eventuellt möte enligt svängningsregeln eftersom du korsar deras väg.