Du köper en helt ny motorcykel, när ska den första kontrollbesiktningen utföras?

    ?
    14 månader efter att den togs i bruk för första gången.
    12 månader efter att den togs i bruk för första gången.
    24 månader efter att den togs i bruk för första gången.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den första kontrollbesiktningen ska utföras senast fyra år (48 månader) efter den månad MC:n tagits i trafik. Därefter ska MC:n besiktas vartannat år, senast två år efter senaste kontrollbesiktningen.