När ska du varna andra trafikanter med ljussignal?

    När jag vill att fordonet framför ska köra fortare.
    ?
    När jag vill visa min tacksamhet för den andra bilen.
    Jag varnar mina mötande om poliskontroll.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du ska använda ljussignalen för att varna och uppmärksamma andra trafikanter. Den ska även användas för att förebygga eller avvärja fara. Det ska inte misskötas och användas på fel sätt, då kan det göra mer skada än nytta.