Vilket av följande alternativ kan göra vägen lika hal som is?

    Kraftig sidovind.
    Dimma.
    En väg med gropar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När träden på hösten tappar sina löv kan löven, speciellt om de är fuktiga, orsaka halka. Var extra uppmärksam vid broar och viadukter.