Vad menas med defensiv körning?

    Att alltid köra sakta för att undvika trafikolyckor.
    Att ta hand om sitt fordon.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ordet defensivt betyder försvarande eller värnande. Du ska som fordonsförare värna om din och andras säkerhet i trafiken.