Vilket av följande alternativ är viktigast att tänka på när du har parkerat?

    Jag ska se till att fordonets hjul står rakt.
    ?
    Jag ska se till att bilen inte står snett i parkeringsrutan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är viktigt att fordonet inte rullar iväg när du parkerat och lämnat den, se alltid till att parkeringsbromsen är aktiverat.