Var sker de flesta trafikolyckor mellan motordrivna fordon och fotgängare?

    På en parkering.
    ?
    På mindre landsvägar.
    På större landsvägar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cirka 30% av alla fotgängare som har skadats i trafiken råkar ut för olyckan på ett övergångsställe.