När är du skyldig att lämna fri väg åt utryckningsfordon?

    Jag är endast skyldig att lämna företräde åt polisbilar.
    Jag är alltid skyldig att lämna företräde.
    Jag är endast skyldig att lämna företräde åt ambulanser och brandbilar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Polisbilar, brandbilar och ambulanser är utryckningsfordon. Du ska lämna fri väg när de kör med påslagna sirener eller roterande blått ljus.

När du ska lämna fri väg så ska du köra åt sidan eller stanna om det skulle krävas för att underlätta framåtkomligheten för utryckningsfordon.