Vilket av dessa alternativen stämmer angående barn i trafiken?

    Barn måste anpassa sig när det finns bilar i närheten.
    Barn har lätt att bedöma avstånd på fordon.
    ?
    Från 6 - 12 års ålder får barn inte vistas i trafiken själva.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Först när barn är 9 - 12 år är det relativt säkert för dem att vistas i trafikerade miljöer.