Vilka uppgifter har en parkeringsvakt?

    Att stoppa bilar som inte har tillgång till parkeringsplatsen.
    Att vakta bilar och förhindra brott.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En parkeringsvakt ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs: att bilar inte parkeras på övergångställen, i lastzoner, eller på handikapparkering. Parkeringsvakten ser också till att inte obehöriga parkerar på förhyrda parkeringsplatser samt att parkeringsavgifter betalas.