Vad stämmer om däcken på en A-traktor?

    ?
    Mönsterdjupet på däcken får inte vara mindre än 2,0 mm.
    Däcken får vara hur slitna som helst bara inte cordväven syns.
    Finns ingen lag om däcken på en A-traktor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För A-traktorer med en totalvikt på högst 3 500 kg finns det en regel som säger att slitbanan på däcken inte får vara mer nött än så att det återstående profildjupet i huvudmönstret är minst 1,6 mm i de mittersta 75% av slitbanans bredd.