Vad gäller om du vill stanna på en buss- eller spårvagnshållplats?

    Jag får inte stanna på buss- eller spårvagnshållplats.
    Jag får parkera bilen på buss- eller spårvagnshållplatsen så länge jag återvänder till bilen inom 10 minuter.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är tillåtet att stanna på en buss- och spårvagnshållsplats för av- och påstigning av passagerare om det inte stör busstrafiken.