Vad bör du tänka på vid möte med militärkolonn?

    Att de kör fortare än normalt.
    Att de kör långsammare än normalt.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tänk på att militärkolonn kan vara bredare än normalt, ha därför extra säkerhetsmarginaler.