Vad innebär högerregeln?

    ?
    Att jag ska lämna företräde åt trafik som kommer från vänster.
    Att trafik som kommer från höger ska lämna företräde åt mig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Högerregeln gäller i korsningar där inga andra väjningsregler styr. Den innebär att du är skyldig att släppa fram trafik från höger.