Facebook pixel

Vilket alternativ stämmer om barn i trafiken?

    De har lätt att upptäcka bilar.
    ?
    De flesta barn kan alla trafikregler i tidig ålder.
    De har lätt att bedöma avståndet mellan bilarna.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Barn kan vara impulsiva och har inte utvecklat konsekvenstänk.