En förskoleklass passerar ett bevakat övergångsställe. Trafikljuset slår om till grönt. Vad ska du göra?

    ?
    Jag har rätt att köra vidare eftersom trafikljuset är grönt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En trafikant får inte bryta eller på annat sätt hindra en grupp av barn under ledarens uppsikt, ett begravningsfölje eller någon annan procession.