Ungefär hur många personer skadas lindrigt i trafiken i Sverige varje år?

    Cirka 30 000 personer.
    ?
    Cirka 60 000 personer.
    Cirka 2 500 personer.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

2021

Omkomna personer = 210

Svårt skadade personer = 1718

Lindrigt skadade personer = 14219