När anses det att du har parkerat?

    När jag har stannat fordonet för att låta passagerare stiga på eller av.
    När jag har stannat för rött ljus.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alla fordonstopp räknas som parkering, oavsett om du stannar kvar i fordonet eller inte.

Det finns dock undantag:

  • För av- och påstigning av människor.
  • För av- och pålastning av gods.
  • För att förhindra olyckor.
  • För att det krävs av trafikförhållandena.