Vad kallas denna typ av sväng?

    Svensksväng.
    Högersväng.
    Cirkulationssväng.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På vissa ställen på vägen är det olämpligt och farligt att göra en vänstersväng, då kan du se denna skylt “spanska svängen”. Svängen är till för att förebygga olyckor och underlättar en vänstersväng.

En spansk sväng går ut på att du som förare först svänger till höger från den stora vägen och sen kör rakt över hela vägen.