Vad är det för typ av gata på bilden?

    Kullerstensgata.
    Gångfartsområde.
    Motortrafikled.
    ?
    Parkeringsgata.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärket till höger i bild med den vita pilen med blå bakgrund visar att du kör in på en enkelriktad gata. Det betyder att du endast får köra i den riktningen på gatan. Du får inte köra in från andra hållet på den här gatan.

Parkering ska normalt ske på höger sida, men på gator med enkelriktad trafik är det ofta tillåtet att parkera på vänster sida precis som på bilden. Men givetvis då endast i rätt färdriktning.

Den första bilen till vänster i bild står felparkerad eftersom det är i fel färdriktning på den här enkelriktade gatan.