Hur upptäcker du bäst faror snett bakom dig i situationer som på bilden?

    Jag kontrollerar alltid farorna bakåt genom backspeglarna.
    Jag lyssnar om bilens varningssystem piper, då vet jag om en fara finns där.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det område som befinner sig snett bakom dig åt både höger och vänster och som inte syns i backspeglarna kallas för döda vinkeln.

När du startar från vägkant, gör sidledsförflyttningar och byter körfält är tillfällen då det är extra viktigt att kontrollera döda vinkeln innan du agerar.

Döda vinkeln kontrollerar du genom att vrida på huvudet lite snett bakåt och titta över din axel. En snabb blick bara för att försäkra dig om att det är fritt fram.