Är du skyldig att anpassa din hastighet för att undvika att skvätta vatten och smuts på andra trafikanter?

    ?
    Nej, lite vatten och smuts är inte så allvarligt.
    Ja, men endast om jag inte har trafik bakom mig.
    Nej, jag får inte bromsa eller hindra andra trafikanter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du är alltid skyldig med hänsyn till omständigheterna hålla en tillräcklig låg hastighet vid blött och smutsig väglag där det finns risk för att någon annan utsätts för vatten- och smutsstänk.

Att köra på ett sätt som leder till att fotgängare blir blöta och smutsiga kan anses som vårdslöst beteende och kan innebära skadeståndsskyldighet för föraren. Beloppet för skadeståndet kan variera beroende på omfattningen av skadan.