Facebook pixel

Vilken risk är störst i detta fall?

    Att bilen framför mig plötsligt bromsar.
    Att uppsikten framåt är skymd.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Skapa säkerhetsavstånd till cyklister och gående när du passerar dem, detsamma gäller till parkerade bilar. Ett bra avstånd är minst en bildörrs bredd från de parkerade bilarna.