Vad försämrar reaktionstiden mest?

    Trötthet.
    Alkohol.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Både trötthet och alkohol förlänger reaktionstiden ungefär lika mycket. Bästa sättet att få ner reaktionstiden är att vara bromsberedd.