Facebook pixel

Du har precis stannat för en gående som är osäker på att gå över ett övergångställe, får du vinka fram hen?

    ?
    Ja, eftersom jag stannat är det säkert för gående att passera.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vinka aldrig fram en gående när du stannat. Det finns risk att den gående inte ser, eller tänker på, att det kan komma trafik i annat körfält. Det kan även vara så att den gående kan ha sett något som du inte sett.