Du stannar för en militärkolonn i en cirkulationsplats, får du passera genom kolonnen om du får en lucka?

    ?
    Ja, endast om militärkolonnen kör utan påslagna sirener.
    Ja, jag får passera igenom.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte passera, bryta, hindra eller störa en militärkolonn. I detta fall får du vänta tills hela kolonnen har passerat innan du får köra vidare.