Måste du stanna innan du kör ut på nästa väg när trafiksignalen växlar om till grönt?

    Ja, jag måste stanna vid stopplinjen innan jag kör vidare.
    Ja, endast om jag svänger till höger.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du behöver inte stanna när trafiksignalen växlar om till grönt. Du ska följa anvisningarna i trafiken i detta ordning.

  1. Polismans tecken.
  2. Trafiksignaler.
  3. Vägmärken.
  4. Trafikregler.