Du befinner dig på en 50 km/h väg, får du köra om bilen på höger sida i denna situation?

    Nej, omkörning är förbjuden på båda sidor.
    Ja, eftersom jag får plats till höger.
    Nej, omkörning i stadstrafik är förbjudet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Omkörning på höger sida är tillåtet på vägar med hastighet på högst 70 km/h och minst två markerade körfält. För att få köra om på högersida i stadstrafik krävs att körfälten är markerade, eller att omkörningen sker i anslutning till korsning. Du får även köra om en bil på höger sida om den blinkar vänster och visar att den ska svänga av vägen.