Är framdäcken på den parkerade bilen vridna på ett korrekt sätt vid parkering i nedförslutning?

    ?
    Nej, jag ska alltid parkera med raka däck.
    Nej, däcken ska vara vrida åt andra hållet så jag lättare kan köra ut.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om det är lutning på gatan kan du vrida däcken så de tar i trottoarkanten. Det är för att skapa en extra säkerhet mot att ditt fordon inte hamnar i rullning, då tar nämligen trottoarkanten emot.

Nedförslutning = vrid ratten åt höger. Uppförslutning = vrid ratten åt vänster.