På mindre landsvägar kan det förekomma en skylt som den på bilden, den heter mötesplats. Vem ska stanna vid den vid ett eventuellt möte?

    ?
    I detta fall mötande fordon, eftersom vägen är breddad på mötandes sida av vägen.
    I detta fall jag, eftersom skylten sitter på min sida av vägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den som kommer först till mötesplatsen ska vänta på mötet. Det spelar ingen roll på vilken sida av vägen vägmärket sitter. tänk på att på vägar som är smala och sikten är skymd kan mötet dyka upp fortare än du anar, anpassa alltid hastigheten så du hinner stanna.