När bör du vara extra uppmärksam för vilt?

    Jag bör alltid vara extra uppmärksam på vilt.
    Vintertid den ljusa delen av dygnet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Risken för att ett viltdjur dyker upp finns alltid men där viltstängsel börjar och slutar bör du vara extra uppmärksam men även på öppna fält och på skogsområden med vattendrag.