Gäller högerregeln inne på en parkeringsplats?

    ?
    Nej.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Högerregeln skall tillämpas i korsningar men även när fordon korsar varandras väg, exempelvis på en parkeringsplats.