Vad gäller enligt skyltarna på bilden?

    ?
    Jag får alltid parkera här hur länge jag vill.
    Jag får inte parkera här eftersom det är en huvudled.
    Jag får endast parkera i 24 timmar i följd oavsett dag.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att parkera på huvudled om inget annat anges. I detta fall när det sitter en parkeringsskylt.

Parkeringsskylten på bilden betyder att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag

Parkerar du en fredag får du stå parkerad över hela helgen enligt reglerna. När det sen blir måndag börjar en ny 24 timmars period och du får stå parkerad till kl. 24:00 natten till tisdag.