Vad gäller om du vill parkera här?

    Jag får parkera i högst två timmar alla dagar 8-18. Övrig tid parkeringsförbud.
    ?
    Jag får parkera i högst två timmar alla dagar 8-18. Övrig tid fritt.
    Jag får parkera i högst två timmar på vardagar 8-18. Övrig tid fritt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett tips, läs alltid tilläggstavlorna nedifrån och upp.

Tilläggstavlan med 8-18 anger tiden då du får parkera. I detta fall vardagar eftersom den har vita siffror och utan parantes.

Tilläggstavlan med 2 timmar anger att det endast är tillåtet att parkera så lång tid.

Här får du parkera i högst två timmar endast vardagar 8-18. Övrig tid råder parkeringsförbud.