Får du stanna för att plocka upp en vän på den enkelriktade gatan? (Om du utgår från den information som syns på bilden)

    ?
    Nej, det är förbjudet att både stanna och parkera på bägge sidorna av gatan.
    Ja, men det måste ske på den vänstra sidan av gatan.
    Ja, det går bra att stanna på båda sidorna av gatan eftersom den är enkelriktad.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Gatan på bilden är en enkelriktad gata enligt vägmärket med den vita pilen.

vänster sida av vägen gäller:

  • Förbud mot att stanna och parkera fordon. Enligt förbudsmärket som finns uppsatt på den sidan.

höger sida av vägen gäller:

  • Förbud mot att parkera fordon. Enligt förbudsmärket som finns uppsatt på den sidan.