Fordon A ska köra rakt fram. Fordon B ska svänga höger. Vilket fordon ska köra först?

    Fordon A har företräde enligt högerregeln och får köra först.
    Fordon A kör på en huvudled och får köra först.
    Fordon B har väjningsplikt och måste låta fordon A köra först.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Högerregeln gäller här eftersom det saknas vägmärken i korsningen och på vägen.

Fordon A måste därför släppa fram fordon B först eftersom den kommer från höger enligt högerregeln.