Facebook pixel

Du är på väg mot Nyköping, vilket körfält ska du välja?

    Jag måste välja höger körfält.
    Jag måste välja vänster körfält.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Enligt körfältsvägvisaren på bilden kan du i detta skede välja antingen höger eller vänster körfält för att ta dig rakt fram mot Nyköping.