Hur ställer du in din P-skiva på korrekt sätt när du anger din ankomsttid vid parkering?

    Alltid ställa min ankomsttid på exakt klockslag.
    Alltid ställa på närmaste heltimme.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

P-skiva (parkeringsskiva)

Du ska alltid avrunda din ankomsttid till närmast följande hel eller halvtimme.

Exempel 1 - om du anländer kl. 13.12 ska du ställa in din P-skiva på kl. 13.30.

Exempel 2 - om du anländer kl. 13.33 ska du ställa in din P-skiva på kl. 14.00.

Kom ihåg att du kan få böter om du ställer in exakt ankomsttid.