Vilken av nedanstående alternativen stämmer överens med vägmärket på bilden?

    ?
    Jag får parkera för att släppa av samt ta upp en passagerare eller för att lasta av gods.
    Jag får stanna max i 60 minuter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot att parkera fordon Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt.