Vad innebär vägmärkeskombinationen?

    Jag får parkera här som längst 2 timmar i följd alla dagar kl. 8-18. Övrig tid fritt.
    Jag får endast parkera här 2 timmar i följd under vardagar kl. 8-18. Övrig tid gäller parkeringsförbud.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett tips, läs alltid tilläggstavlorna nedifrån och upp.

I detta fall får du se det som att det finns "en" tillägstavla med information som hör ihop och gäller tillsammans.

Vardagar mellan kl. 8-18 får du endast parkera här i högst 2 timmar.

Övrig tid får du parkera fritt.